Adalet Meslek Etiği 4. Ünite Özet Ders Notları

Admin
Kasım 20, 2017

İnsan hakları, kişilerin eylemlerine yön verme iddiasında olan ahlâkî talepler ve kurallardır. Modern toplumlardaki siyasî iktidar yapılanması, yani devlet, söz konusu hakların korunması ödevini de üstlenmiştir. Günümüz demokratik devlet anlayışı, insan haklarını koruma kabiliyetiyle meşruiyet iddiasında bulunabilmektedir. İnsan hakları düşüncesi ve insan hakları içerisinde sayılan hakların gerekçelendirilmesi de etik gerekçelendirmeye konu olur. ‘İnsan hakları’ düşüncesini gerekçelendirmek, ‘Neden insan haklarına saygılı olmak zorundayız?’ gibi genel bir sorunun veya insan hakları içerisinde kabul edilen tek tek hakların, mesela yaşama hakkının neden bir hak olarak kabul edilmesi gerektiği, insanların yaşama hakkına neden saygı gösterilmesi gerektiği sorularını yanıtlamak demektir. Bu sorulara verilen en önemli ve tutarlı cevaplardan birisi, ‘insan onuru’ kavramıdır. Yani insan haklarının dayanağı, çıkış noktası, sebebi; insan onurunun gereği olmasıdır. İnsan haklarının dayanak noktası olarak insan onuru, insan olmaktan kaynaklanan, başkaca bir kişinin değer biçmesine ihtiyaç duymadan sahip olunan, başka kişi veya varlıklara nispetle değil, bizatihi insan olmak nedeniyle değerli olma anlamına gelir.

Adil yargılanma hakkı, herkesin, kişisel hak ve yükümlülükleri ile hakkındaki bir suç isnadının karara bağlanmasında, hukuken kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından, makul bir sürede, adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahip olması anlamına gelir.

Bu hakkın başlıca unsurları şunlardır:

  • Kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma.
  • Silahların eşitliği ve çelişmeli yargı ilkelerine göre yargılama yapılması.
  • Duruşmada bulunma hakkı; susma hakkı; kendini suçlamama hakkı.
  • Yargılamada hukuka uygun delillerin kullanılması.
  • Yargılama sonucu gerekçeli karar verilmesi.
  • İstenildiği takdirde avukat ile temsil edilme ve gerekli durumlarda adli yardım alabilme.
  • Yargılamanın yargıya müdahale edilmeksizin sonuçlandırılması.
  • Yargılamanın medyaya ve kamuya açık bir şekilde yapılması.
  • Makul sürede yargılanma.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
12 - 13 Ocak 2019

Üye OlŞifremi Unuttum

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlar... Devamı

Açıköğretim ara sınav (vize) ve dönem sonu yani final sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri 7 Ekim günü sona ermiştir. Güz... Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında bir yükseköğretim programından mezunsanız ya da Atatürk İlkeleri ve İnkılap ... Devamı

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi’nde önlisans (2 Yıllık) ve lisans (4 Yıllık) bölümlerinde kullanılan harf notları ve anlamları, ... Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin girdikleri sınavların sonuçlarının 20 gün içerisinde açıklandığını biliyoruz. Aynı zamanda,... Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, misyon ve vizyonuna tam anlamıyla sadık kalıp, öğrencilerini hiçbir durumda mağdur etmemek amacıyla büyük... Devamı