Antropoloji 4. Ünite Ders Notları – Ünite Özeti

demhat sayar
Eylül 23, 2017

    4.Ünite – İnsanın Canlılar Dünyasındaki Yeri ve Biyolojik Çeşitliliği

Canlılar dünyasında insanın yeri ve diğer canlılarla biyolojik ilişkisi, hemen her insanın sorguladığı konulardan biridir. Homosantrik dünya görüşüyle bizler, kendimizin diğer canlılardan ayrı ve ayrıcalıklı olarak yaratıldığına inanmak isteriz. Bununla birlikte kökendeş organlar, ilkel ve türemiş organlar ile genetik çalışmalar insanın diğer canlılarla aynı kökenden geldiğini kanıtlamaktadır. İnsan birçok canlı ile yapısal olarak benzer organlara sahip olmakla birlikte, biyolojik taksonomiye göre hayvanlar aleminin içerisinde, merkezi sinir sistemine sahip omurgalı hayvanlar arasında, bu hayvanların bir kolu olan memeliler sınıfında ve bu sınıfın takımlarından biri olan primatların bir üyesi olarak sınıflandırılır.

Primatlar, el ve ayaklarında beşer adet parmak olan; koklama duyusu yerine görme duyusu gelişmiş olan; üç boyutlu ve renkli görebilen; oldukça iri bir beyne, yavaş büyüme sürecine, yüksek öğrenme kapasitesine, ileri düzeyde iletişim becerisine sahip; grup halinde yaşayan ve sosyal olan canlılardır. Primat takımının içerisinde ise insana en benzer olanlar kuyruksuz büyük maymunlar olarak da bilinen goril, orangutan ve özellikle şempanzedir. İnsan, el ve ayaklarının beş parmaklı yapısı, kol ve bacak anatomileri, kafatasının ön kısmında yer alan gözleri, üç boyutlu görüş ve derinliği algılama yetisi, küçülen burun çıkıntısı, uzun zamana yayılmış büyüme süreci, çocukluk döneminin mevcut olması, iri beyni, sosyalliği, geliş- miş öğrenme kapasitesi ve iletişim becerisi gibi birçok özelliğiyle diğer canlılardan ziyade primatlara benzer ve bu nedenle primatlar takımın bir üyesi olarak kabul edilir.

İnsan türü içerisindeki bireyler ve coğrafi gruplar bir çeşitlilik göstermektedir. İnsan bu çeşitliliği ırk adını verdiğimiz bir kavramla tanımlamaya çalışmıştır. Deri rengi, göz ve saç rengi ve biçimi, yüz şekilleri, boy-pos gibi görünebilir özellikler kullanılarak ırk sınıflamaları yapılmış, ancak bu özelliklerin biyolojik çeşitliliği tanımlamadaki başarısızlığı kafatası kendisi gibi ölçülebilir ölçütlerin geliştirilmesine neden olmuştur. Ancak, hangi ölçüt kullanılırsa kullanılsın hiçbirinin tek başına ırk olarak tanımlanan alt grupları ayırmada yeterli olmadığı anlaşılmış ve bu ölçütler gruplar halinde ele alınarak ırk ayrımında kullanılmaya çalışılmıştır. Gerek ırk sınıflamalarında kullanılan özelliklerin çevresel koşullardan etkilenmeleri, gerekse ırklar arasındaki farklılıkların genetik farklılıklarla açıklanamaması gibi nedenler sonuç olarak ırk kavramının reddedilmesine yol açmıştır. Bu nedenle günümüzde ırklar, biyolojik temele dayalı olduğu varsayılan, kültürel olarak inşa edilmiş gruplar olarak tanımlanmaktadır. Böylece bugün bir insan grubundan diğerine değişen bedensel farklılıklar ırk kavramıyla değil, insanların yaşadıkları çevreye uyarlanmasıyla ortaya çıkan özellikler olarak değerlendirilmekte, farklılıklar biyolojik çeşitliliğimizin parçaları olarak algılanmaktadır.

[embeddoc url=”http://www.netaof.com/wp-content/uploads/2017/09/ANTROPOLOJi4.pdf” download=”all” text=”İndir”]

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
12 - 13 Ocak 2019

Üye OlŞifremi Unuttum

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlar... Devamı

Açıköğretim ara sınav (vize) ve dönem sonu yani final sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri 7 Ekim günü sona ermiştir. Güz... Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında bir yükseköğretim programından mezunsanız ya da Atatürk İlkeleri ve İnkılap ... Devamı

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi’nde önlisans (2 Yıllık) ve lisans (4 Yıllık) bölümlerinde kullanılan harf notları ve anlamları, ... Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin girdikleri sınavların sonuçlarının 20 gün içerisinde açıklandığını biliyoruz. Aynı zamanda,... Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, misyon ve vizyonuna tam anlamıyla sadık kalıp, öğrencilerini hiçbir durumda mağdur etmemek amacıyla büyük... Devamı