logo
Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kooperatifler
Soru Açıklaması
2.

Faaliyetleri doğrudan küçük ölçekli işletme sahiplerine ve tüketicilere yönelik olan bankalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Perakendeci bankalar
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi bankaların yapabilecekleri faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Mevduatları sigortalamak
Soru Açıklaması
4.

Bankaların ve özel kanunla kurulmuş mevduat kabulüne izin verilmiş kurumların birbirlerine yatırdıkları mevduatlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Bankalararası mevduat
Soru Açıklaması
5.

Repo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Repo işlemi yalnızca bankalar tarafından yapılabilmektedir.
Soru Açıklaması
6.

“Borç Piyasaları” finansal piyasaların aşağıdakilerden hangisi açısından sınıflandırılmasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Finansal varlığın niteliğine göre
Soru Açıklaması
7.

Anaparanın, faizin veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren kaç günden fazla geciken krediler sorunlu kredi sayılır?

Doğru Cevap: "A" 90
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdaki bankalardan hangisi mevduat toplama yetkisine sahiptir?

Doğru Cevap: "C" Ticari bankalar
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Planlı Döneme ilişkin özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Faiz oranları piyasa tarafından belirlenmiştir.
Soru Açıklaması
10.

Osmanlı Bankası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Banka dışında diğer bazı yabancı bankalara da para basma yetkisi verilmiştir.
Soru Açıklaması
logo
Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
11.

Türk bankacılık sektöründe sayıca en fazla olan bankalar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Mevduat bankaları
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde kurulan ilk ulusal bankadır?

Doğru Cevap: "B" İş Bankası
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi bankaların sermaye piyasası işlemlerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Opsiyon sözleşmelerinin alım-satımı
Soru Açıklaması
14.

Bankalardaki mevduatın kaç Türk Liralık kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesindedir?

Doğru Cevap: "A" 50.000
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinde bankacılık sistemimiz ile ilgili sorunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Düşük kur riski
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi kooperatif banka şeklinde kurulmuş bankalardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Türkiye Halk Bankası
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi devletin kısa süreli finansman ihtiyacını karşılamada kullandığı finansal araçlardan biridir?

Doğru Cevap: "C" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kuruluş yasasıyla belirlenen görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Tüccarlara ödünç vermek
Soru Açıklaması
19.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde kaç banka vardır?

Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
20.

Öz sermaye yeterliliği rasyosu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Öz kaynaklar / (Kredi riski + Piyasa riski + Operasyonel risk)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Post Views: 453