logo
Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Oyunun çocuğun endişesini hafifletici bir rol üstlenmesi hangi gelişim alanındaki etkilerine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Duygusal gelişimi
Soru Açıklaması
2.
Çocukların oyunda kullandığı materyallerin nitelik ve niceliği aşağıdaki değişkenlerden hangisinden etkilenmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sosyo-ekonomik düzey
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi beden eğitimi ve oyun öğretiminde kullanılan temel jimnastik duruşlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Daire
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi beden eğitimi uygulamalarında oyunlarda değişiklik yapılacağı zaman uygulanabileceklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kuvvet oyunlarında yük oranını sürekli arttırma
Soru Açıklaması
5.
Çocuğun fiziksel gücünü kullanarak engelleri aşmayı öğrendiği atlama, sıçrama, tırmanma gibi yeni şeyleri denediği oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Macera oyunları
Soru Açıklaması
6.
Örgütlerde yapılacak işler, amaçlar ve yöntemlerin belirlendiği yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Planlama
Soru Açıklaması
7.
Her bir beden eğitimi öğretmeninin konular ve süreç ile ilgili bilgi ve yeterliği hangi yönetsel beceriler başlığında ele alınır?
Doğru Cevap: "A" Teknik beceriler
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamının düzeni ile ilgili değişkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Araç-gereç sayısı
Soru Açıklaması
9.
Gelişimsel modelin beden eğitimi-oyun öğretimi modelinde üçüncü basamak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Taktik bilinci oluşturma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi beden eğitimi ve oyuna yönelik öğretme sürecinin değişkenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yazılı materyallerin çoğaltılması
Soru Açıklaması
logo
Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
11.
Aşağıdakilerden hangisi çocuklardaki biyomekanik çalışmaların hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Beslenme sıklığı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi spor yaralanmalarındaki dış faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Cinsiyet
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi büyüme plağı yaralanmalarının sonuçlarında biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Biyogenetik özelliklerin değişmesi
Soru Açıklaması
14.
İki parçanın eklem aracılığıyla bükülü durumdan düz duruma gelmesine ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Ekstansiyon
Soru Açıklaması
15.
Omurun kemikli halkasının çift ya da tek taraflı kırılma durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Spondilolizis
Soru Açıklaması
16.
İlgili parçaları bir araya getirip yeni bir ürün oluşturma, bilişsel öğrenmelerin hangi basamağına karşılık gelir?
Doğru Cevap: "E" Sentez
Soru Açıklaması
17.
Ölçme araçlarının hatalardan arınık olma derecesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Güvenirlik
Soru Açıklaması
18.
“Ali’nin, Matematik dersinin final sınavından 80 alarak dersi geçmesi” aşağıdaki kavramlardan hangisinin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "D" Değerlendirme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirmenin sağladığı faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Öğrencilerin derse katılımı sağlamak
Soru Açıklaması
20.
Sıcaklığın, zekânın, bilgi düzeyinin ölçülmesi hangi tür ölçmeye örnektir?
Doğru Cevap: "E" Dolaylı ölçme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Post Views: 464