logo
Bizans Tarihi Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Orta Bizans olarak adlandırılan dönem aşağıdaki hanedanlıkların hangisi ile başlar?

Doğru Cevap: "A" Leon
Soru Açıklaması
2.

395 yılında Roma imparatorluğunu ikiye ayıran Roma imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" I. Theodosios
Soru Açıklaması
3.

Ömer b. Abdülaziz’in İslam’a davet mektubu gönderdiği Bizans imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" III. Leon
Soru Açıklaması
4.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda İznik’ten Konya’ya nakledilmiştir?

Doğru Cevap: "A" I. Haçlı Seferi
Soru Açıklaması
5.

İstanbul’un fethinden hemen sonra camiye çevrilen en büyük Bizans kilisesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ayasofya
Soru Açıklaması
6.

Venedik’in Bizans üzerindeki tehdidini etkisiz hale getirmek için Bizans imparatorluk yönetimi hangi devletle ittifak yapmıştır?

Doğru Cevap: "B" Ceneviz Cumhuriyeti
Soru Açıklaması
7.

Osmanlıların Fetret Dönemi’nde aşağıdaki Osmanlı şehzadelerinden hangisi İstanbul’u kuşatmıştır?

Doğru Cevap: "C" Musa Çelebi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Bizans hukuk kaynaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Agustus kanunnameleri
Soru Açıklaması
9.

Vasilika adlı kanunname hangi Bizans imparatorlu zamanında yazılmıştır?

Doğru Cevap: "D" VI. Leon
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Roma Hukuku’nun geçirdiği tarihi dönemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yeni hukuk dönemi
Soru Açıklaması
logo
Bizans Tarihi Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
11.

Aşağıdakilerden hangisi Roma-Bizans yasalarının bölümlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Dispositio (Gerekçe)
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi Bizans kilise idari yapısında hiyerarşik olarak enüstte yer alır?

Doğru Cevap: "E" Patrik
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdaki kanunnamelerin hangisinde devlet ve kilisenin iki ayrı otorite olduğu belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Epanogogi
Soru Açıklaması
14.

Bizans Devleti’nde senato, ilk kez hangi imparator dönemine oluşturulmuştur?

Doğru Cevap: "C" I. Konstantin
Soru Açıklaması
15.

Bizans Devleti’nde eyalet valilerine verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Antipatos
Soru Açıklaması
16.

Roma İmparatoru Dioklitianos’un enflasyonu dizginlemek için 301 yılında gerçekleştirdiği reform aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Maksimum fiyat fermanı
Soru Açıklaması
17.

IX. yüzyıldan itibaren gelişen daha iyi iklim koşulları, güvenlik ve yeni yerleşimlerin sayısının artması, aşağıdaki üretimlerin hangisini olumlu olarak etkiler?

Doğru Cevap: "D" Tarımsal üretim
Soru Açıklaması
18.

Kiliselerde altarın önemini vurgulamak için onun üzerini kaplayacak biçimde yapılmış dört sütun üzerindeki kemerlere oturan kubbeyle oluşturulmuş bölüme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kiborion
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki yapılardan hangisi kubbeli bazilika plan tipinde inşa edilmiş kiliselerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İstanbul-Lips Manastırı Kuzey Kilisesi
Soru Açıklaması
20.

Kiliselerin doğusunda bulunan ve ibadetin yönünü gösteren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Apsis
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Post Views: 341