logo
Çağdaş Lojistik Uygulamaları Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de lojistik sektörünün büyümesinde rolü olan temel etkenlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Türkiye’nin dış ticaret hacmindeki artış
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi iş dünyasının yeni yapılanmasında lojistik yönetiminin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Nakliye firmalarına verilen önemi arttırmak
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin çıktılarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Bilgi kaynakları
Soru Açıklaması
4.

Lojistik maliyetlerinin en büyük kısmını oluşturan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Taşımacılık
Soru Açıklaması
5.

Okuldan başlayarak öğrencileri evlerinden toplayıp okula getiren servisin rotası hangi tür araç rotalama problemidir?

Doğru Cevap: "D" Başlangıç ve bitiş noktası aynı olan problem
Soru Açıklaması
6.

Tekli taşıma yöntemleri arasında en yavaş yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Su yolu
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistik ağlarında toplanan ürün miktarlarını arttırmak için uygulanan mali teşviklere örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "B" Aynı üründen birden fazla alınması durumunda indirim uygulanması
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdaki geri kazanım alternatiflerinden hangisi en az işlem gerektirmektedir?

Doğru Cevap: "E" Yeniden kullanım
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisinin daha kısa süre içerisinde geri kazanılması beklenmektedir?

Doğru Cevap: "B" Şişeler
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistiğin kapsadığı faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Dağıtım
Soru Açıklaması
logo
Çağdaş Lojistik Uygulamaları Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
11.

Ürünlerin veya malzemelerin kullanımı sonrasında ortaya çıkan tüm aktivitelerin yönetimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ürün geri kazanım yönetimi
Soru Açıklaması
12.

Avrupa Birliği WEEE direktifi hangi ürünlerin geri kazanımı ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Elektrikli ve elektronik aletlerin
Soru Açıklaması
13.

Bir ürünün tedarikçiden son tüketiciye olan yolunda ne kadar miktarda sera gazı emisyonuna sebep olduğu bilgisini aşağıdaki kavramlardan hangisi vermektedir?

Doğru Cevap: "D" Tedarik ayak izi
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistik aktiviteleri düşünülerek geri kazanımı kolaylaştırmak amacı ile tasarlanmış ürünlere örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "C" Kullan at fotoğraf makineleri
Soru Açıklaması
15.

İşletmeden işletmeye elektronik ticarete verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" B2B
Soru Açıklaması
16.

Ürünün fiziksel dağıtımı, sevkiyatı, depolaması ve teslimatı yapılıyor ise burada kullanılan E-Ticarete verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Dolaylı E-Ticaret
Soru Açıklaması
17.

Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bilgi sistemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" CBS
Soru Açıklaması
18.

Son elli yılda Türkiye’de meydana gelen afetler arasında en sık yaşananı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Heyelan
Soru Açıklaması
19.

Kapasiteli Araç Rotalama Problemini çözmek için uygulanan sezgisel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Clarke&Wright sezgiseli
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi kapasiteli araç rotalama probleminin en temel girdilerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Araç kapasiteleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Post Views: 447