logo
Çağdaş Türk Romanı Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Postmodernist yazarın alıntı ve göndermelerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Oyunu çok boyutlu ve ilginç kılmak
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda biyografik romanın batıdaki temsilcilerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Irwinge Stone
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Hasan Ali Toptaş-Bin Hüzünlü Haz
Soru Açıklaması
4.

Eserlerini “annemin dili” dediği Türkiye Türkçesiyle kaleme alan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Cengiz Dağcı
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi, Berna Moran’ın ortak bir ad altında topladığı romancılar arasında kendilerine“devrimci” adını veren kişilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Nazım Hikmet
Soru Açıklaması
6.

Çağımızın Dede Korkut’uolarak anılan, 1932-2006 yılları arasında yaşamış, Kilit (1971), Anahtar (1973), Kapı (1973) romanlarıyla Türklerin Malazgirt kapısından Anadolu coğrafyasına giriş serüvenini hikâye eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mustafa Necati Sepetçioğlu
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart dönemini konu edinen bir Adalet Ağaoğlu romanıdır?

Doğru Cevap: "B" Ruh Üşümesi
Soru Açıklaması
8.

Üst kurmacanın bir alt kategorisi olarak değerlendirilen “metinler arasılık”ın uygulanabildiği yöntemler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Pastiş, gülünç dönüştürüm ve parodi
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi biyografik romanın temsilcilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Mehmed Niyazi
Soru Açıklaması
10.

12 Mart / 12 Eylül romancılarının en büyük hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yaşadıkları / tanık oldukları dönemin gerçeklerini yansıtmak
Soru Açıklaması
logo
Çağdaş Türk Romanı Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
11.

Aşağıdakilerden hangisi gelenekçi romanın özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Gelenekçi roman, romantik değil gerçekçidir.
Soru Açıklaması
12.

Ölmüş Bir Kadının Evrâk-ı Metrukesiadlı romanıyla ünlenen Cumhuriyet Dönemi kadın romancısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Güzide Sabri
Soru Açıklaması
13.

Bir kurmaca metnin başka bir kurmaca metnin içeriğini örneksemesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "B" Parodi
Soru Açıklaması
14.

Bütün romanlarının konusunu 1950’li ve 1960’lı yılların Beyoğlu hayatından alan romancı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Demir Özlü
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdaki romanlardan hangisi Emine Işınsu’ya ait değildir?

Doğru Cevap: "D" Dönüş
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi doğmaları, ideolojileri ve modernizmin getirdiği bütün normları sarsarak bütüncül olmayan, karşıtlık ilişkisi üzerine kurulmayan yeni gerçekliğin anlatılmasına ortam hazırlayan yazarlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Jung
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk döneminde yetişen kadın romancılardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Samiha Ayverdi
Soru Açıklaması
18.

Milli Mücadele döneminde cephede ve cephe gerisinde yaşanan olayları anlatan Sevinç Çokum romanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ağustos Başağı
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yılların sonrasında ruhbilimsel ve insanın iç dünyasına yönelik konuları işleyen romancılardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Yusuf Atılgan
Soru Açıklaması
20.

Türk edebiyatında biyografik romanın yokluğuna dikkat çeken yazar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Peyami Safa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Post Views: 798