logo
Çağdaş Türk Yazı Diilleri Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdaki ünlülerden hangisi Uygur Türkçesinde yoktur?

Doğru Cevap: "A" ä
Soru Açıklaması
2.

Uygur adı ilk olarak aşağıdaki yazıtların hangisinde geçmektedir?

Doğru Cevap: "C" Bilge Kağan
Soru Açıklaması
3.

Uygur Türkçesi Kiril alfabesinde bulunan “A, M, O, P” harflerinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" A, M, O, R
Soru Açıklaması
4.

toşu- fiilinin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" taşımak
Soru Açıklaması
5.

Tatar Türkçesinde doğu ağzı konuşanlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Sibirya Tatarları
Soru Açıklaması
6.

Günümüzde Tataristan’daki resmi dil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tatar Türkçesi
Soru Açıklaması
7.

soldat kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Asker
Soru Açıklaması
8.

Balalarıgız savlarmı? cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çocuklarınız nasıl?
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz uyumuna uymamaktadır?

Doğru Cevap: "D" vaqıtda
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi isimden isim yapma ekiyle türetilmiştir?

Doğru Cevap: "A" sözşen
Soru Açıklaması
logo
Çağdaş Türk Yazı Diilleri Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
11.

Kazak Türkçesinde ünsüzlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Kelime başındaki bütün y'ler Kazak Türkçesinde ç'dir.
Soru Açıklaması
12.

“barışmak” fiilinin Kazak Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" tatulas-
Soru Açıklaması
13.

“Bul küni adamdar birin-biri mınaday sözdermen quttıqtağan” cümlesinde yer alan “quttıqta-” fiilinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kutlamak
Soru Açıklaması
14.

“Jaylav. Meniñ jüregime nur quydı.” cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yayla. Benim yüreğime nur doldurdu.
Soru Açıklaması
15.

“okutuuçu elem” ifadesinin karşılığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" öğretmendim
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymamaktadır?

Doğru Cevap: "E" partiya
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde istek çekimi bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "C" cazmakpız
Soru Açıklaması
18.

“Baldarımdın üy tapşırmasın tekşerem.” cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Çocuklarımın ev ödevlerini kontrol ederim.
Soru Açıklaması
19.

“Men sizdi erten körö alar bekemin?” cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ben sizi yarın görebilir miyim?
Soru Açıklaması
20.

“Bir kedey attuu-baştuu kişiler bargan bir üygö konokko çakırılıp kalat.” cümlesinde geçen “kedey” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" yoksul
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Post Views: 309