logo
Çağrı Merkezinde Müşteri İlişkileri Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminde başarısızlığa neden olan hatalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" En üst kademeden en alt kademeye kadar tüm yöneticilerin müşteri ilişkileri yönetimi çalışmalarının içinde olması
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi müşteri odaklı işletmelerde çalışanların güçlendirilmesinde yapılması gerekenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Stres ve endişe anlarında bireyin yalnız kalmasını sağlamak
Soru Açıklaması
3.

20 . Yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan ve bireylerin hayatına rekabet denilen kavramı getiren dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bilişim Dönemi
Soru Açıklaması
4.

Sipariş ve problem yönetimini de kapsayan Müşteri İlişkileri Yönetimi süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Müşteri koruma
Soru Açıklaması
5.

Belli bir döneme ait, yapılacak çalışmaya göre konu odaklı olarak düzenlenmiş, birleştirilmiş ve sabitlenmiş işletmelere ait veri tabanına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Veri Ambarları
Soru Açıklaması
6.

Farklı temas noktalarından elde edilen müşteri iletişimleri ile müşteri kaydı yaratılmasını olanaklı haline getiren çağrı merkezi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Arka Uç Entegrasyon
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi veri tabanlı pazarlama aşamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Tedarik yönetimi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetimi stratejisinde genel olarak kullanılan teknolojilerden biridir?

Doğru Cevap: "E" İnteraktif medya
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi E-MIY’in müşterilere sağladığı avantajlardan biridir?

Doğru Cevap: "D" E-hizmetlere kolay ve her zaman ulaşabilme
Soru Açıklaması
10.

Sıklık programlarının ilk gündeme geldiği hava yolu şirketi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" American Airlines
Soru Açıklaması
logo
Çağrı Merkezinde Müşteri İlişkileri Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
11.

Aşağıdakilerden hangisi müşteri sadakati kazanma sonucu işletmelerin elde edebilecekleri faydalardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Düşük maliyet
Soru Açıklaması
12.

Sadakat programları içinde en bilineni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sıklık programları ve sadakat kartı
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi hatalı ürün/hizmeti satın alan müşterileri koruyan yasalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Değişim belgesi
Soru Açıklaması
14.

Şikâyet olarak gelebilecek durumlar ve işletmenin vereceği tepkiler ele alındığında “ürün/hizmet başarısızsa ve müşteri tepki vermiyorsa” işletmenin vereceği tepki aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Müşterileri şikâyete cesaretlendirmek
Soru Açıklaması
15.

Müşterinin, teslim tarihinden 15 gün içinde satıcıya başvurarak ürünü değiştirme, para iadesi, ücretsiz onarım gibi haklarını destekleyen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ayıplı mal ve hizmet
Soru Açıklaması
16.

Farklı birey veya işletmelere şikâyet (üçüncü şahıslara), aşağıdaki şikâyet davranışlarından hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "D" Dolaylı şikâyet davranışları
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi müşterinin üründen veya hizmetten özellikle ne anlam çıkaracağı, nasıl bir beklenti içine gireceği ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Değer sözü
Soru Açıklaması
18.

Müşteri ile işletme arasında ürün ve hizmet alımı süresinde yaşanan ilişkilerin bütününe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Müşteri deneyimi
Soru Açıklaması
19.

Kendiliğinden yayınlanan ilginç, can alıcı ve göze batan reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Viral reklam
Soru Açıklaması
20.

Bir işletmenin hayatındaki en önemli kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Müşteri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Post Views: 493