2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
İKTİSADA GİRİŞ - 1
1.

Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı iş, üretilen çıktı bakımından diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: B
2.

A malı piyasasında seçilen fiyat, denge fiyatının altında kalırsa aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

Doğru Cevap: E
3.

Bir firmanın ürettiği malın fiyat esnekliğinin 1’den küçük olması durumunda, malın fiyatında yapılan bir azalış aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Doğru Cevap: C
4.

Emeğin marjinal fiziki ürününün sıfır olduğu noktada toplam fiziki ürün ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: A
5.

Aşağıdakilerden hangisi bir malın üretimini gerçekleştirmek için kullanılabilecek ara mallardan biri değildir?

Doğru Cevap: C
6.

Aşağıdaki formüllerden hangisi emeğin marjinal ürününü verir?
soru

Doğru Cevap: B
7.

Hiç üretim yapılmasa da firmanın karşılaması gereken giderlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: A
8.

Muhasebe maliyetlerine fırsat maliyetlerinin eklenmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

Doğru Cevap: A
9.

Rekabetçi firmalar için fiyat doğrusu aşağıdaki eğrilerden hangisinin minimumunun altında kalırsa söz konusu firmalar zarar etmeye başlar?

Doğru Cevap: D
10.

Rekabetçi bir piyasada, aşağıdaki eğrilerden hangisinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmı bir firmaya ait kısa dönem arz eğrisini temsil eder?

Doğru Cevap: E
11.

Rekabetçi bir firmanın kârını maksimize edeceği üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
İKTİSADA GİRİŞ - 1
12.

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasanın özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: E
13.

Tekelci bir firma için kârını maksimize edecek üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
14.

I. Kartel
II. Dirsekli talep
III. Fiyat liderliği
Yukarıdakilerden hangileri oligopol türleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: E
15.

I. Tam fiyat farklılaştırması
II. Kısmi fiyat farklılaştırması
III. Miktarlar arası fiyat farklılaştırması
IV. Alıcılar arası fiyat farklılaştırması
Yukarıdakilerden hangileri tekelci bir firmanın yapacağı fiyat farklılaştırması türleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: A
16.

Tekelci bir firma aşağıdaki durumlardan hangisinde faaliyette bulunmaz?

Doğru Cevap: D
17.

Aşağıdakilerden hangisi, belli koşullar altında negatif veya pozitif dışsallıkların varlığında devlet müdahalesi gerektirmeden özel taraflar arasında etkin bir çözüm sağlanmasını ifade eder?

Doğru Cevap: D
18.

Marjinal sosyal faydanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
19.

Bir kişinin kamu malından fayda elde etmesine rağmen bu malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
20.

Bir işlemin taraflarından birinin, işleme ilişkin olarak diğer tarafın sahip olmadığı bir bilgiye sahip olması durumuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.