2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
İKTİSADA GİRİŞ - 1
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi mal değildir?

Doğru Cevap: D
2.

Talep edilen miktar nedir?

Doğru Cevap: E
3.

Hem fiyat hem de miktar eksenini kesen doğrusal bir talep eğrisi üzerinde hangi noktada, talep esnekliği 1 değerini alır?

Doğru Cevap: E
4.

Bir girdinin marjinal fiziki ürünü ile ürünün piyasa fiyatının çarpılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

Doğru Cevap: C
5.

Aşağıdakilerden hangisi bir malın üretimini gerçekleştirmek için kullanılabilecek ara mallardan biri değildir?

Doğru Cevap: D
6.

Hiç üretim yapılmasa da firmanın karşılaması gereken giderlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
7.

Aşağıdaki formüllerden hangisi toplam maliyetleri (TC) verir?

Doğru Cevap: D
8.

Eksi değer aldığında, firmanın uzun dönemde üretimden ayrılmasına yol açan değişken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
9.

Rekabetçi bir işletmenin marjinal geliri, marjinal maliyetinden yüksek ise işletmenin kârını artırmak için gerçekleştirmesi gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
10.

Rekabetçi bir firmanın kârını maksimize edeceği üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
11.

Rekabetçi bir firmanın kısa dönem arz eğrisi, fiyatın aşağıdakilerden hangisinden yüksek olduğu üretim düzeyinden başlar?

Doğru Cevap: B
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
İKTİSADA GİRİŞ - 1
12.

Aşağıdakilerden hangisi, ürünün fiyatı ile piyasaya sunulan ürün miktarı arasındaki ilişkiyi gösterir?

Doğru Cevap: B
13.

Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: B
14.

I. Kartel
II. Dirsekli talep
III. Fiyat liderliği
Yukarıdakilerden hangileri oligopol türleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: E
15.

I. Yasal engeller
II. Ölçek ekonomileri
III. Gerekli bir kaynağın yalnız bir firmanın kullanımında olması
Yukarıdakilerden hangileri tekel piyasasına girişin engelleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: E
16.

I. Tam fiyat farklılaştırması
II. Kısmi fiyat farklılaştırması
III. Miktarlar arası fiyat farklılaştırması
IV. Alıcılar arası fiyat farklılaştırması
Yukarıdakilerden hangileri tekelci bir firmanın yapacağı fiyat farklılaştırması türleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: A
17.

Tüketici dışındaki bir başkasının, malın ek biriminden elde ettiği faydaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: A
18.

Üreticiler ve üzerlerine maliyet yüklenen birimler tarafından maruz kalınan marjinal maliyete ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
19.

Aşağıdakilerden hangisi dışlanamayan ve rakip olmayan mallara bir örnektir?

Doğru Cevap: C
20.

Bir piyasa sisteminin mal ve hizmetleri ya bütünüyle ya da ekonomik olarak optimal bir biçimde sağlamadaki yetersizliğine ne ad verilir?

Doğru Cevap: A
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.