2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
İŞLETME İLKELERİ
1.

Buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi evlerde kullanılan ürünler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: E
2.

Vizyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: D
3.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ekonomik fonksiyonlarına göre yapılan sınıflandırmada yer alır?

Doğru Cevap: A
4.

Aşağıdakilerden hangisi “bir işletmede çalışsın veya çalışmasın, hisse sahibi olsun veya olmasın işletme ürün veya hizmetlerini satın alan/almayan kadın/erkekler işletmeden bir şekilde etkilenir” teorisidir?

Doğru Cevap: D
5.

“Çalışılacak sektörün ekonomik dalgalanmalardan etkilenme durumunun belirlenmesi” süreci hangi araştırma kapsamında yer alır?

Doğru Cevap: E
6.

Aşağıdakilerden hangisi veri toplama sürecinde yararlanılan “İkincil Bilgi Kaynakları” arasında yer almaz?

Doğru Cevap: B
7.

İşletmelerde kuruluş yerinin belirlenmesi süreci hangi araştırma kapsamında yer alır?

Doğru Cevap: C
8.

Aşağıdakilerden hangisi “Ekonomik Araştırma” sürecinde yer almaz?

Doğru Cevap: D
9.

Gibrat’ın “Orantı Etkisi Kanunu”na göre büyüme nasıl bir süreçtir?

Doğru Cevap: C
10.

Aşağıdakilerden hangisi büyümenin yöneticilere kazandırabileceği avantajlardan biri değildir?

Doğru Cevap: C
11.

Aşağıdakilerden hangisi büyümeyle ilgili “ada modeli” nin varsayımlarından biri değildir?

Doğru Cevap: A
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
İŞLETME İLKELERİ
12.

Aşağıdakilerden hangisi büyümenin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: B
13.

Aşağıdakilerden hangisi Uruguay görüşmelerinin getirdiği en büyük yenilik olarak sayılmaktadır?

Doğru Cevap: C
14.

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: E
15.

Bir işletmenin sahip olduğu markayı, teknolojiyi ve üretim yapma biçimine ait bilgileri bir başka işletmeye kullandırması kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
16.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan yabancı sermaye yatırımının tanımıdır?

Doğru Cevap: E
17.

Girdiyi çıktıya çeviren dönüşüm işlemlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: D
18.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinin aşamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: A
19.

Aşağıdakilerin hangisinde işletmenin temel ve yardımcı fonksiyonları eşleştirmesi birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: D
20.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin insan kaynakları yönetimi fonksiyonuna ilişkin faaliyetler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: B
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.