2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
KURUMSAL İLETİŞİM
1.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın alt kategorilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: A
2.

Monolitik kimlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: E
3.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin sorumluluklarından biri değildir?

Doğru Cevap: D
4.

Aşağıdakilerden hangisi kurumun, kendisine ilişkin olarak başkalarında bıraktığı izlenimdir?

Doğru Cevap: C
5.

Aşağıdakilerden hangisi finansal halkla ilişkiler uzmanının sorumlu olduğu işlerden biri değildir?

Doğru Cevap: C
6.

Markayı ve hedef kitlesini etkileyen kamu politikası meselelerini bekleyen, tanımlayan, değerlendiren ve cevap veren proaktif bir süreç olarak tanımlanan kurumsal iletişim etkinliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
7.

Aşağıdakilerden hangisi tasarımın görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: B
8.

Aşağıdakilerden hangisi görsel kimliğin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: D
9.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin başlangıç noktası değildir?

Doğru Cevap: E
10.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklamın yararlarından biri değildir?

Doğru Cevap: C
11.

Kurumsal reklamcılıkla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: B
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
KURUMSAL İLETİŞİM
12.

Aşağıdakilerden hangisi görsel kimliğin kuruma sağladığı yararlardan biri değildir?

Doğru Cevap: E
13.

Kurumsal paydaşların kurumu diğerlerinden farklı tanımasını sağlayan görsel unsurların toplamına ne ad verilir?

Doğru Cevap: A
14.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişimin özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Doğru Cevap: E
15.

Aşağıdakilerden hangisi Rotterdam Kurumsal Özdeşleşme Testi(RKÖT) öğelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: B
16.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal tasarımın iç ilişkilerdeki yansımalarından biri değildir?

Doğru Cevap: B
17.

Fombrun’un kurumsal itibar modeline göre aşağıdakilerden hangisi itibarın oluşumundaki öncelikli imajlardan biri değildir?

Doğru Cevap: A
18.

Aşağıdakilerden hangisi Argenti’nin belirlediği kurumsal iletişim fonksiyonlarından biri değildir?

Doğru Cevap: D
19.

Yıllık amaçların belirlenmesi, politikaların tasarlanması, çalışanların motive edilmesi ve kaynakların dağıtılması stratejik yönetim sürecinin hangi evresinde gerçekleştirilir?

Doğru Cevap: A
20.

Paydaşların kurumla ilgili algılarında bulunan birçok imajın bir araya gelmesi ile oluşan öge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.