2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
KURUMSAL İLETİŞİM
1.

Kurumsal marka aşağıdakilerden hangisi ile kavramsallaştırılamaz?

Doğru Cevap: D
2.

Kurumun iç ve dış çevreleriyle iletişiminin yönetimiyle ilgili birçok fonksiyonu açıklamak için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
3.

Kurum içinde bireylerin nasıl davranması, birbirlerini nasıl etkilemeleri gerektiğini biçimlendiren, işlerin nasıl yapıldığını gösteren ortak paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler modeline ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
4.

Kurumdaki her birimin kendi kimliği varsa hangi kimlik tipinden söz edilir?

Doğru Cevap: A
5.

Aşağıdakilerden hangisi renklerin psikolojik işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: A
6.

Kurum amblemiyle birleşmiş bir şekilde kullanılan, kurumun adı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
7.

Aşağıdakilerden hangisi görsel kimliğin temel unsurlarından biri değildir?

Doğru Cevap: E
8.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetleri açısından web sayfalarının kullanım amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: E
9.

Bir kurum, ürün veya hizmeti tanıtmak amacıyla tipografik harflerden oluşturulan sözcüklerin marka veya amblem özelliği taşıyan simgeler şekline dönüşmüş biçimlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
10.

Aşağıdakilerden hangisine şirketin yıllık raporunda yer verilmez?

Doğru Cevap: B
11.

Aşağıdakilerden hangisi hükümetle ilişkiler uzmanının sistematik yeteneklerinden biridir?

Doğru Cevap: E
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
KURUMSAL İLETİŞİM
12.

“Şirketin borsaya başarılı bir şekilde girmesi sonucu hissedarlarının sayısının artması” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili bir uygulama örneğidir?

Doğru Cevap: C
13.

“Finans , iletişim, pazarlama ve menkul kıymetler kanununa uyma konularını içeren bir stratejik yönetim sorumluluğudur” Yukarıdaki tanım hangi kavramın açıklamasıdır?

Doğru Cevap: D
14.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal vatandaşlıkla ilgili yanlış bir ifadedir?

Doğru Cevap: B
15.

Aşağıdakilerden hangisi Fortune dergisinin itibar ölçümündeki sekiz ölçütten biri değildir?

Doğru Cevap: C
16.

Aşağıdakilerden hangisi Fombrun’un itibar katsayısı öğelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: D
17.

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı itibar yönetiminin altı bileşeninden biri değildir?

Doğru Cevap: B
18.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de itibar yönetimi konusunu ele alan ilk dergidir?

Doğru Cevap: A
19.

Kurumun itibarının genişliği için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
20.

Aşağıdakilerden hangisi duygusal çekicilik ölçütlerinden biridir?

Doğru Cevap: A
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.