2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
KURUMSAL İLETİŞİM
1.

Marka/markalaşma, tarihsel süreçte aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: D
2.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin başlangıç noktası değildir?

Doğru Cevap: D
3.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel imajı oluşturan unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: E
4.

Ambalaj tasarımı, kurumsal tasarımın hangi öğesiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: E
5.

Tasarımın, tüm insanlığa fayda ve özgürlük sağlaması tasarımın hangi göreviyle ilgilidir?

Doğru Cevap: C
6.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal görsel kimliğin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: A
7.

Monolitik kimliğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
8.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik tasarlanırken uyulması gereken ilkelerden biridir?

Doğru Cevap: B
9.

Aşağıdakilerden hangisi Argenti’nin sıraladığı kurumsal iletişim fonksiyonlarından biri değildir?

Doğru Cevap: D
10.

Aşağıdakilerden hangisi yeni isim lansmanı yapmanın nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: A
11.

Bir kurum tarafından bedeli ödenerek, kendi iş faaliyetleri ile ilgili kamusal sorun ya da konulara ilişkin olarak kurumun/şirketin duruşunu (konumunu) anlatan reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
KURUMSAL İLETİŞİM
12.

Kurumsal reklam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: E
13.

Aşağıdakilerden hangisi konu yönetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: C
14.

İtibar, aşağıdaki bileşenlerin hangilerinin toplamından oluşur?

Doğru Cevap: E
15.

The British Chartered Institute (CIPR) yaptığı tanımlamada itibarın “bakıcısı” olarak aşağıdaki kavramlardan hangisini işaret eder?

Doğru Cevap: D
16.

Aşağıdakilerden hangisi Worcester’ın (1972) imaj kategorilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: A
17.

17. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal halkla ilişkilerin stratejik düzeyde benimseyeceği temel rollerden biridir?

Doğru Cevap: C
18.

Aşağıdakilerden hangisi kurumun itibarının inşa edilmesi ve sürdürülmesi olarak tanımlanan itibar yönetimi yaklaşımıdır?

Doğru Cevap: C
19.

Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir itibarın kurumlara sağladığı avantajlardan biri değildir?

Doğru Cevap: B
20.

Aşağıdakilerden hangisi duygusal çekicilik ölçütlerinden biridir?

Doğru Cevap: A
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.