2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - 1
1.

Sağlığın resmi ve resmi olmayan tanımları şeklindeki sınıflandırmayı benimseyen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
2.

Hastanelerde hastalara hangi birimlerde yataklı tedavi hizmeti sunulur?

Doğru Cevap: D
3.

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerin fonksiyonlarından biri değildir?

Doğru Cevap: D
4.

Bir üste kaç astın bağlanacağını açıklamaya çalışan ve organizasyon yapısını belirleyen temel özelliklerden biri olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
5.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarını değişime zorlayan nüfus ve demografik çevredeki değişimlerden biri değildir?

Doğru Cevap: A
6.

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sağlık sigortası kurumunun fonksiyonlarından biri değildir?

Doğru Cevap: E
7.

Sağlık hizmetlerinin, sağlık hizmeti kullanıcıları tarafından değerlendirilmeyen unsurlarını belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
8.

Sağlık hizmeti sunucusu ile sağlık hizmeti kullanıcısının aynı bilgi düzeyine sahip olmamasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
9.

Aşağıdakilerden hangisi hastane yönetim kurulundan normatif olarak beklenen ana rollerden biri değildir?

Doğru Cevap: D
10.

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunca oluşturulan komitelerden biri değildir?

Doğru Cevap: A
11.

Türkiye Kamu Hastaneleri kurumunda sağlık hizmet sunumunu nitelik açısından değerlendirmek, hangi başkan yardımcılığının görevidir?

Doğru Cevap: B
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - 1
12.

Aşağıdakilerden hangisi özel hastanelerde bulunan mütevelli heyetinin finansal sorumluluklarından biri değildir?

Doğru Cevap: B
13.

Aşağıdakilerden hangisi “belli bir işin yapılabilmesi için gerekli özel bilgi, araç ve teknikleri kullanabilme” becerisidir?

Doğru Cevap: A
14.

Aşağıdakilerden hangisi hiç bir meslekte kabul edilemeyecek etik dışı davranışlardan biridir?

Doğru Cevap: C
15.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kamu hastanelerinde başhekim olabilme zorunlu koşullarından biridir?

Doğru Cevap: D
16.

“Astları yönlendirme, motive etme, eğitme, danışmanlık yapma ve etkili iletişim kurma faaliyetleri” yöneticinin hangi rolünü ifade eder?

Doğru Cevap: C
17.

İşgören seçme sürecinde, başvuran adaylar ile kurumda yetkili kılınan kişi arasında karşılıklı konuşma yoluyla kısa bilgi alışverişinin yapılması şeklinde gerçekleşen aşama hangisidir?

Doğru Cevap: E
18.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi, belirli bir dönemde kaydedilen işgücü saatleri toplamının, planlanan toplam işgücü saatlerine oranlanması ile elde edilir?

Doğru Cevap: C
19.

Bir kurumdaki işgören seçme süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: B
20.

Bir sağlık kurumunda mevcut pozisyonlarda halihazırda çalışan ve gelecekte bu pozisyonlarda çalışmaya aday personelin bir listesinin ya da şemasının çıkartılması ile oluşan şemalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: A
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.