2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ
1.

Karar problemlerinde karar ortamlarını belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
2.

Beklenen değer kriteri aşağıdaki karar durumlarından hangisinde kullanılır?

Doğru Cevap: E
3.

Doğrusal programlama modelinin üç temel bileşeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: B
4.

Riskin ortadan kaldırılamadığı fakat gerçekleşme olasılığının ya da etkisinin azaltılmasının yollarının arandığı risk yönetimi stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
5.

Toplam ekonomik verimlilik aşağıdaki verimlilik türlerinden hangisinin bir fonksiyonudur?

Doğru Cevap: C
6.

Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumunun üretebileceği çıktılardan biri değildir?

Doğru Cevap: E
7.

Verimliliğin sağlık kurumlarında önemli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
8.

Aşağıdakilerden hangisi regresyon analizi tekniğinin olumlu özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: D
9.

Aşağıdakilerden hangisi bekleme sürelerinin kısaltılmasına yönelik bir uygulamadır?

Doğru Cevap: E
10.

Aşağıdakilerden hangisi kuyruk sisteminin temel bileşenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: C
11.

Sonsuz öncelik kuralının tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: D
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ
12.

1909 yılında kuyruk teorisi üzerine ilk bilimsel çalışmayı gerçekleştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
13.

Bir kurumda yapılmakta olan her işin görev, yetki, sorumlulukları ile işin riski, yapıldığı çevre koşulları ve işi yapacak kişilerde bulunması gereken niteliklerle ilgili ayrıntılı bilgi toplama işlemini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
14.

Örgütlerde boşalan ya da yakın bir gelecekte boşalması olası pozisyonlara eleman sağlayabilmek için insan kaynakları tarafından ilanlar, reklamlar, duyurular şeklinde yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
15.

Örgütün ihtiyacı olan personelin mevcut çalışanlar arasından terfi, transfer gibi uygulamalarla sağlanması şeklinde tanımlanan personel sağlama kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
16.

Aşağıdakilerden hangisi bir iş analistinin görevler hakkında bilgi derlemek için kullanabileceği yöntemlerden biridir?

Doğru Cevap: B
17.

Aşağıdakilerden hangisi malzeme yönetiminin amaçlarından biridir?

Doğru Cevap: D
18.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre malzeme muayene ve kabul komisyonları en az kaç kişiden oluşmalıdır?

Doğru Cevap: B
19.

Stokların bir önem derecesine göre sınıflanmasını ve bu önem derecesine göre kontrol edilmesini esas alan, stok kalemlerinin dönem içerisindeki kullanım tutarlarına göre büyükten küçüğe doğru üç grupta toplanmasını hedefleyen stok kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
20.

Aşağıdakilerden hangisi stokların sınıflandırma türleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: A
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.