2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ
1.

Karar vericinin amacına yönelik en faydalı çözümü veren karar alternatifine ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
2.

Bir karar probleminde karar alternatifleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: E
3.

.soru
Yukarıdaki veri için üstel düzeltme (ÜD) kullanarak 7. dönemdeki malzeme sayısını öngörünüz? (α değerini 0,05 alınız.)

Doğru Cevap: C
4.

Holt-Winter metodu ile öngörü yapılabilmesi için trend bileşeninin yanında yer alması gereken faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
5.

Doğrusal programlama modelinin temel bileşenlerinden olan kısıtlar aşağıdaki işaretlerden hangisini alabilir?
soru

Doğru Cevap: E
6.

Karar değişkenlerinin aldığı değerlerin tüm kısıtları eş zamanlı olarak sağladığı bölgeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
7.

Projenin doğuş süreci, projenin konusu, örgüt kaynaklarının ne için sarf edileceğini ve proje yöneticisinin otoritesini ortaya koyan belgeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: A
8.

Projelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: A
9.

Aşağıdakilerden hangisi veri zarflama analizi (VZA) tekniğinin avantajlarından biridir?

Doğru Cevap: D
10.

Aşağıdakilerden hangisi verimliliği etkileyebilecek dışsal faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: B
11.

Aşağıdakilerden hangisi verimlilikteki çıktılardan biridir?

Doğru Cevap: A
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ
12.

Bir kuyruk sisteminde çok kanallı, poisson geliş ve üssel hizmet süreli bir kuyruk modeli geçerlidir. Bu kuyruk sisteminde açık kanal sayısı 5, ortalama geliş hızı 10 ve her kanaldaki ortalama hizmet hızı 8 ise kullanım oranı kaçtır?

Doğru Cevap: C
13.

Aşağıdaki hizmet politikalarından hangisinin ortaya çıkarabileceği sorunları ortadan kaldırmak üzere numara verme düzenlemesine gidilebilir?

Doğru Cevap: D
14.

Müşterilerin bir ya da daha fazla hizmet almak için bekledikleri ortamlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
15.

Bir sağlık kurumunda personel sağlama ve seçme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
16.

Aşağıdakilerden hangisi daha kolay ve daha etkili yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların sistematik olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesi tekniğine ne ad verilir?

Doğru Cevap: D
17.

Aşağıdakilerden hangisi iş gerekleri formunda bulunan sorumluluk gerekleri kapsamında yer almaz?

Doğru Cevap: D
18.

Aşağıdakilerden hangisi malzeme ihtiyacını öngörmek için kullanılan istatistiki yöntemlerden biridir?

Doğru Cevap: E
19.

Aşağıdakilerden hangisi tedarik veya üretim yolu ile elde edilen, kullanılmadan veya hastaya hemen arz edilmeden önce belirli bir süre bekletilen ekonomik değere sahip mal miktarını tanımlar?

Doğru Cevap: A
20.

Aşağıdakilerden hangisi Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminin bileşenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: C
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.