2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ
1.

Alp ve Can pastaneleri arasında kurulan ve Alp oyuncusunun kazançlarına göre düzenlenmiş bir oyun matrisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: E
2.

Oyun kuramında denge noktasının yakalandığı değere ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
3.

Aşağıdakilerden hangisi trendli veri için kullanılabilecek tekniklerden biri değildir?

Doğru Cevap: E
4.

soru

Doğru Cevap: A
5.

Aşağıdakilerden hangisi doğrusal programlama modelinin temel bileşenlerinden biridir?

Doğru Cevap: D
6.

Doğrusal programlamada optimal çözümde yer alan karar değişkenlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
7.

Şebeke diyagramında zaman ve masraf gerektirmeyen faaliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
8.

Aşağıdakilerden hangisi projeyi, işlemden ayırt etmede kullanılabilecek özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: A
9.

Projenin bileşimini oluşturan faaliyetlerin ayırımını gösteren, proje planlamasındaki resmi araçlardan ilki aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
10.

Aşağıdakilerden hangisi stokastik sınır analizi (SSA) tekniğinin avantajlarından biri değildir?

Doğru Cevap: C
11.

Aşağıdakilerden hangisi oran analizi göstergesinin örneklerinden biridir?

Doğru Cevap: E
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ
12.

Aşağıdakilerden hangisi verimlilikteki girdilerden biridir?

Doğru Cevap: A
13.

Aşağıdakilerden hangisi kuyruk sisteminin temel bileşenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: D
14.

Bir hizmeti sunabilme yeteneğinin sürdürülmesi ile ilgili maliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
15.

Aşağıdakilerden hangisi bekleme maliyetleri içinde yer alır?

Doğru Cevap: A
16.

Aşağıdakilerden hangisi bir iş analistinin görevler hakkında bilgi derlemek için kullanabileceği yöntemlerden biridir?

Doğru Cevap:C
17.

İyi tasarlanmış bir iş analizi çalışmasının son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
18.

Sağlık Bakanlığı’nın tüm personeli ile Bakanlığa bağlı ve bağlı olmayan sağlık kurumlarının izlemesi için geliştirilmiş malzeme yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
19.

İlk giren ilk çıkar (FIFO), son giren ilk çıkar (LIFO) ve ortalama yöntemi, stok maliyetlerinin gerçek durumunu görmek için kullanılan stok değerleme yöntemlerinden hangisinde kullanılır?

Doğru Cevap: D
20.

Üretilen ürünün bünyesine giren ve onun esasını oluşturan, ürünün birim maliyeti içindeki payı doğrudan ölçülebilen malzemelere ne ad verilir?

Doğru Cevap: D
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.