2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
SAĞLIK SİGORTACILIĞI
1.

GSS Kanunu ne zaman herkesi kapsama konusunda zorunlu hale gelmiştir?

Doğru Cevap: E
2.

Sağlık hizmetlerinde cepten yapılan harcamaların en büyük oranı aşağıdakilerden hangisi için ödenmektedir?

Doğru Cevap: D
3.

Doğrudan ödemeler, katkı payları ve enformal ödemeler şeklinde harcamaları bulunan sağlık hizmetleri finansman mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
4.

Aşağıdakilerden hangisi sadece özel sağlık sigortacılığında geçerli olan bir durumdur?

Doğru Cevap: B
5.

Önceden belirlenmiş sağlık politikası hedeflerine ulaşılması durumunda, hizmet sunucularına yapılan geri ödeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
6.

Sağlık sistemlerinin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: A
7.

Aşağıdakilerden hangisinde özel sigortacılıkta aksine sözleşme olmadığı durumda sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları durumunda sigorta teminatı dışında kalır?

Doğru Cevap: A
8.

Hastalıkların klinik ve maliyet verileri kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren yönteme ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
9.

Türkiye’de özel sağlık sigortaları hangi tarihte hizmet vermeye başlamıştır?

Doğru Cevap: A
10.

Aşağıdaki sağlık harcamaları düzeyini belirleme yaklaşımlarından hangisi sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar ile diğer kalemler üzerine yapılan harcamalar arasındaki değiş-tokuşu/tercihi hesaba katmada yetersiz kalmaktadır?

Doğru Cevap: B
11.

Sağlık hizmetlerinde sosyal ve özel sigortalar arasındaki farklılıklarda özel sigortalar lehine dikkati çeken en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
SAĞLIK SİGORTACILIĞI
12.

Bir ülkenin sahip olduğu kaynaklarla orta ve uzun vadede sağlık sistemini finanse edebilme yeteneğine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
13.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık profesyonellerine yapılan ödeme yöntemlerinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: D
14.

GSS(Genel Sağlık Sigortası)’nin gelir kaynaklarından biri olan vergi gelirleriyle aşağıdakilerden hangisi finanse edilmez?

Doğru Cevap: B
15.

Aşağıdakilerden hangisi ilk kurulan sosyal sigorta koludur?

Doğru Cevap: E
16.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk resmi sosyal güvenlik kurumudur?

Doğru Cevap: B
17.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özel sigorta şirketlerinin birliğidir?

Doğru Cevap: C
18.

Aşağıdakilerden hangisi devletin sağlık hizmetleri piyasasına müdahale biçimlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: D
19.

Aşağıdakilerden hangisi “arka kapıdan özelleştirme” olarak da adlandırılan sağlık finansmanı yöntemidir?

Doğru Cevap: C
20.

Aşağıdaki kurumlardan hangisinin temsilcisi Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunda yer almaz?

Doğru Cevap: D
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.