2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
SAĞLIK SİGORTACILIĞI
1.

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik riskler grubunda yer almaz?

Doğru Cevap: D
2.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin yardımcı amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: A
3.

Aşağıdakilerden hangisi enformasyon asimetrisinden dolayı hekim ile hasta arasında var olan temel ilişki biçimidir?

Doğru Cevap: B
4.

Belirli bir birey veya birey grubunun aralarında herhangi bir anlaşma ya da ticari ilişki olmaksızın gayri iradi olarak, bir başka birey ya da bireyler grubunun herhangi bir eyleminden dolayı bir fayda ya da maliyetle karşılaşmaları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
5.

Genellikle tütün, alkollü içecekler gibi ürünlere ve spor aktivitelerine (loto gibi) yüklenen satış vergilerinden elde edilen gelirlerden oluşan sağlık finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
6.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti fonlarını toplayan kurumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: B
7.

Aşağıdakilerden hangisi sigorta kuruluşuna prim ödeme taahhüdünde bulunan taraftır?

Doğru Cevap: D
8.

Aşağıdakilerden hangisi sigorta primi hangi teminatlar için alınmış ise riskin de bu teminatlar kapsamında gerçekleşmesi durumunda ödenmesi gerektiğini ifade eden sigortacılık genel prensibidir?

Doğru Cevap: D
9.

Türkiye’de sağlık çalışanlarının performansa dayalı olarak döner sermaye gelirlerinden pay almaları hangi geri ödeme yöntemine örnektir?

Doğru Cevap: B
10.

Belirli bir süre boyunca sunulan hizmet ve ürünlerin toplam maliyetini içeren ileriye yönelik toplu sabit ödemelere ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
11.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık profesyonellerine ödeme yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: E
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
SAĞLIK SİGORTACILIĞI
12.

Aşağıdakilerden hangisi primsiz sistemle sağlık yardımı uygulamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: B
13.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigorta kurumlarının finansman sorunlarından biri değildir?

Doğru Cevap: D
14.

Türkiye’de ilk kez sosyal sigortaların kurulması hangi kanunla gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: C
15.

Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli sigorta kollarından biridir?

Doğru Cevap: C
16.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Bakanlığı’na hangi yöntemi kullanarak ödeme yapmaktadır?

Doğru Cevap: E
17.

Aşağıdakilerden hangisi sigorta ve reasürans şirketlerinin eylem ve işlemlerinde gözettikleri ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: A
18.

Belirli bir finansman mekanizmasının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için yeterli yönetsel kapasitenin ve paydaşların yeterli desteğinin olup olmadığı anlamına gelen Genel Sağlık Sigortası’nın sağlık politikası amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
19.

Seçilen ağırlıktaki finansman mekanizması kullanılarak elde edilen gelirlerle sağlık giderlerinin karşılanabilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
20.

Sağlık hizmetlerinde maliyetleri sınırlamak, ek gelir elde etmek ve gereksiz talebi sınırlamak adına aşağıdaki finansman mekanizmalarından hangisine başvurulur?

Doğru Cevap: E
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.