2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
SAĞLIK SİGORTACILIĞI
1.

Bir sağlık sisteminin zaman içinde minimum dışsal girdi ile etkili bir şekilde faaliyet gösterebilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: A
2.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin temel amaçları kapsamındadır?

Doğru Cevap: C
3.

Tüketicilerin tam anlamı ile ne istediklerini, ne zaman isteyeceklerini ve bu isteklerini nereden karşılayabileceklerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
4.

Bir mal veya hizmetin faydalarından üçüncü bir kişi tarafından yararlanabilmesinin önlenmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
5.

Aşağıdakilerden hangisi, Evans tarafından ortaya konulan sağlık finansmanı denkleminde “sağlık hizmetlerini sunanların gelirleri” ni ifade eder?

Doğru Cevap: D
6.

Birincil (hane halkı ve firmalar) ve ikincil (hükümetler ve donör kuruluşlar) kaynaklardan elde edilen para hareketlerini ifade eden sağlık finansmanı fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
7.

Sigortanın sonuçlarından faydalanan kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
8.

Aşağıdaki sağlık sigortası ile ilgili faydalardan hangisi bir hastanın gelir kayıpları veya gider artışlarına yönelik tazminatları içerir?

Doğru Cevap: E
9.

Aşağıdakilerden hangisinde, sağlık hizmeti sunanlara önceden belirlenen ödeme oranları ve bütçeler aracılığı ile ödemeler, hizmet sunulmadan önce verilir?

Doğru Cevap: D
10.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık profesyonellerine yapılan ödeme yöntemlerinden maaş yönteminin dezavantajlarından biridir?

Doğru Cevap: E
11.

Sağlık sigortacılığında sistemi finanse edenle hizmet üreten arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Doğru Cevap: D
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
SAĞLIK SİGORTACILIĞI
12.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde 1886 yılında kurulan ilk resmî sosyal güvenlik kurumudur?

Doğru Cevap: D
13.

Emekli sandığı hangi yıl kurulmuştur?

Doğru Cevap: B
14.

Aşağıdakilerden hangisi, primsiz sistemle sağlık güvencesi olmayanlara yönelik yardımlardan en kapsamlısıdır?

Doğru Cevap: A
15.

GSS (Genel Sağlık Sigortası) bazı istisnai gruplar dışında Türkiye’ de ikamet eden herkes açısından ne zaman zorunlu hale gelmiştir?

Doğru Cevap: E
16.

Sigortalı nüfus adına ön ödemeli sağlık gelirlerinin birikimi olarak tanımlanabilen sağlık finansmanına ne ad verilir?

Doğru Cevap: A
17.

Aşağıdakilerden hangisi elde edilen ve biriktirilen fonların, ilgili nüfus adına hizmet sağlayıcılarına transferi anlamına gelir?

Doğru Cevap: E
18.

Sağlık finansman mekanizmalarının değerlendirilmesinde yeterince dikkate alınmayan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
19.

Sağlık hizmetlerinin finansmanında ağırlıklı olarak sosyal primler kullanılıyorsa söz konusu sağlık sistemi aşağıdaki sağlık sistemi/modellerinden hangisidir?

Doğru Cevap: A
20.

Aşağıdakilerden hangisinde, sağlık sistemi ağırlıklı olarak özel sağlık sigortası mekanizması ile finanse edilir?

Doğru Cevap: B
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.