2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - 1
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir e-posta servisidir?

Doğru Cevap: A
2.

E-posta ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: E
3.

Ali Yılmaz, 25 Temmuz 1983 doğumlu bir memurdur. Ali Gmail servisinden bir eposta adresi almak istemektedir. Buna göre Ali’nin alabileceği iyi e-posta şifresi örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
4.

Windows gezgin penceresinde arama kutusuna girilen dosya ya da klasör isimlerinin arandığı konum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
5.

PowerPoint’te, slayt öğelerinin yerleşimini belirten, hazır biçimlendirmeye sahip yerleşik biçimlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: D
6.

Yarı Dupleks iletişim türünün örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
7.

Google arama motoru ile web sayfalarının Title bilgisinde “üniversite” sözcüğü geçen sitelere ulaşmak için kullanılacak girdi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
8.

Aşağıdakilerden hangisinde veri ölçüleri büyükten küçüğe birlikte ve doğru olarak sıralanmıştır?

Doğru Cevap: A
9.

PowerPoint’te, sunudaki slayt düzenini seçmek için kullanılan sekme ve komut grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
10.

Asenkron iletişim türünün örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
11.

Google arama motoru ile anadolu.edu.tr web sitesi içinde “akademik takvim” araması yapmak için kullanılacak girdi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - 1
12.

İki bilgisayar arasında kurulabilecek en temel ağ türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
13.

Kurumsal e-posta adreslerinin diğerlerinden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
14.

soru
MS Excel’de yukarıdaki şekilde okla gösterilen ögeye (Sayfa1, Sayfa2 ...) ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
15.

IAS bilgisayarında Program Kontrol Birimi aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirir?

Doğru Cevap: B
16.

PowerPoint’te, slayt yönlendirmesini ayarlamak için kullanılan sekme ve komut grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
17.

Word programında, Başlık Çubuğu’nun ve Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nun altında, sekmeler ve komut grupları olarak düzenlenmiş aracın adı nedir?

Doğru Cevap: C
18.

Wikipedia nedir?

Doğru Cevap: B
19.

https://xxx.com.tr İnternet adresindeki altı çizili “s” harfinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: E
20.

Etkileşimli bir sunu hazırlamak için kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.