2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
TIBBİ DÖKÜMANTASYON
1.

İlaç raporlarının düzenlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: B
2.

İbni Sina’nın hastalık ve sağlık düzenekleri ile ilgili eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
3.

Resmi yazışma kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: D
4.

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtların tutulması sırasında hukuki yönden dikkat edilmesi gereken durumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: A
5.

Aşağıdakilerden hangisi dosya saklama yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: C
6.

Aşağıdakilerden hangisi ünlü bilim adamı Râzi’nin eseridir?

Doğru Cevap: C
7.

Hasta dosyaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: A
8.

Hastalıklar belirli ölçütlere göre sınıflandığında aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?

Doğru Cevap: D
9.

Aşağıdaki belirtilen raporlardan hangisi tıbbi-bilimsel rapor türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: D
10.

Hasta dosyalarının niteliksel analizi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Doğru Cevap: B
11.

Hasta sayısı az olan hastanelerde hangi sistemle numaralandırma yapılır?

Doğru Cevap: E
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
TIBBİ DÖKÜMANTASYON
12.

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi doküman türlerinden biridir?

Doğru Cevap: A
13.

Hastaların uluslararası sınıflama sistemini yapılandıran kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
14.

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümantasyon kalitesini arttırma yollarından biridir?

Doğru Cevap: B
15.

Aşağıdakilerden hangisi yazışma dosyalarının tasnifinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: E
16.

Acil odası ve ünitesindeki acil hizmetler için protokol kayıt defteriyle pansuman enjeksiyon kayıt defterinin bulundurulması ve düzenli işlenmesi zorunluluğu” aşağıdaki kanun, yönerge ya da yönetmeliklerden hangisinde bulunur?

Doğru Cevap: C
17.

Sağlıkla ilgili istatistiki verileri derleyen, analiz eden, tıbbi üniteler ile haberleşmeyi ve yazışmayı sağlayan sağlık personeline ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
18.

Aşağıdakilerden hangisi dokümantasyonun kalitesini etkileyen etmenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: D
19.

Aşağıdakilerden hangisi ICD-10 sınıflama sisteminin sağladığı avantajlarından biri değildir?

Doğru Cevap: A
20.

Hasta hastaneye geldiğinde her seferinde yeni bir dosya açarak arşivlenmesi sistemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.