2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
TIBBİ DÖKÜMANTASYON
1.

Razi’nin hastalıklara ilişkin incelemelerini içeren yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
2.

Hastanın hastalığının şeklini ve tedavi sırasındaki seyrini aşağıdakilerden hangisi belgeler?

Doğru Cevap: A
3.

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümantasyon türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: C
4.

Klinikte yatan her hasta için oluşturulan dosyaların içinde bulunması gereken derece kağıdı kim tarafından takip edilir?

Doğru Cevap: B
5.

Hasta dosyaları için yapılan niceliksel analiz aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Doğru Cevap: D
6.

Hastanın tedavisi ile ilgilenen hekim tarafından, tıbbi ilkelere bağlı kalınarak düzenlenen; hastanın öyküsünün, soy geçmişinin ve muayene bulgularının yer aldığı form aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
7.

Aşağıdakilerden hangisi hekimlerin yasalara karşı yükümlü olduğu sorumluluk türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: A
8.

Hasta sayısının azlığına ve çokluğuna bakılmaksızın; uygulanması ekonomik, işlevsel ve zaman kazandırması nedeniyle bütün sağlık kurumu ve kuruluşlarında tercih edilen hasta dosyası saklama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
9.

Tıbbi dokümanların, yasal saklama süresi doluncaya kadar saklanmasını, korunmasını ve bu süre içinde yeniden kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
10.

Arşivleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: D
11.

Herhangi bir tanıya ilişkin gruplar oluşturmak için gerekli olan klinik verilerinin elde edilmesinde esas olan ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
TIBBİ DÖKÜMANTASYON
12.

Aşağıdakilerden hangisi toplumda sağlık sorunlarının saptanması ve önceliklerinin ortaya konmasında, tutulan kayıtlarla sağlanan verilerin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: E
13.

Dünyada farklı amaçlar için geliştirilmiş ve günümüzde yaygın olarak kullanılan; hastalık ve yaralanmaların detaylı bir biçimde tanımlanması ile oluşturulan ve yaklaşık on yıllık aralıklarla yenilenen kodlama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
14.

Hastalıkların belirli ölçütlere göre bir araya getirilmesiyle oluşturulan hastalık sınıflandırma sistemleri içinde, hastalıkların “nedene göre” sınıflandırılmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
15.

Resmi yazışmaların en sağında yer alan tarih bölümü aşağıdakilerden hangisi ile aynı hizada olmalıdır?

Doğru Cevap: A
16.

Aşağıdakilerden hangisi özürlü sağlık kurullarında bulunması gereken uzmanlık dallarından biri değildir?

Doğru Cevap: D
17.

Sağlık Bakanlığında kullanılan, dosyaları 10 ve 10’un katlarındaki gruplar altında toplayan dosya tasnifleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
18.

Sağlıkla ilgili istatistiki verileri derleyen, analiz eden, tıbbi üniteler ile haberleşmeyi ve yazışmayı sağlayan, diploması Sağlık Bakanlığınca tescil edilen bir okuldan mezun sağlık personeline ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
19.

Tıbbi dokümantasyon kalitesini artırma yolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: B
20.

Aşağıdakilerden hangisi dokümantasyonun kalitesini etkileyen etmenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: D
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.