2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
TIBBİ TERMİNOLOJİ
1.

Herhangi bir şeyin yokluğu ya da eksikliğini ifade eden ön ek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
2.

Regio fasialis, aşağıdaki vücut bölümlerinden hangisinin adıdır?

Doğru Cevap: B
3.

Aşağıdakilerden hangisi kardiyovasküler sistemin temel görevlerinden biri değildiru?

Doğru Cevap: E
4.

Aşağıdakilerden hangisi kalbin bölümlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: A
5.

Pharynx nedir?

Doğru Cevap: D
6.

Subdural kanama nedir?

Doğru Cevap: A
7.

Aşağıdaki kafatası kemiklerinden hangisi çifttir?

Doğru Cevap: D
8.

Kemiklerin dış yüzeyini saran zara ne ad verilir?

Doğru Cevap: D
9.

Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklere örnektir?

Doğru Cevap: E
10.

Besinler ve ilaçlar dışında, hava kirliliği ya da besinlerdeki koruyucu maddeler aracılığıyla vücuda giren yabancı maddelere ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
11.

Endüstriyel kuruluşların standart bir şekil ve ambalajla özel sunum şeklinde üretimini yaparak özel bir adla pazarladığı ürünlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: A
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
TIBBİ TERMİNOLOJİ
12.

İlacın kullanımı sırasında dozlar arasındaki zaman aralığına ne ad verilir?

Doğru Cevap: D
13.

Drog nedir?

Doğru Cevap: E
14.

Aşağıdaki görüntüleme yöntemlerinin hangisinde tomografik görüntü elde edilmez?

Doğru Cevap: C
15.

Aşağıdaki görüntüleme yöntemlerinin hangisinde elektromanyetik enerji kullanılmaz?

Doğru Cevap: A
16.

Aşağıdakilerden hangisi röntgen yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: B
17.

Aşağıdakilerden hangisi bir BT terimidir?

Doğru Cevap: C
18.

Aşağıdakilerden hangisi hasta sevk zincirini ifade eden sağlık hizmetlerinin temel ilkelerinden biridir?

Doğru Cevap: C
19.

Aşağıdakilerden hangisi ikinci basamak tedavi hizmeti veren kurumlardan biridir?

Doğru Cevap: B
20.

Aşağıdakilerden hangisi entegre sağlık hizmeti ilkesini ifade eder?

Doğru Cevap: E
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.