2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
TIBBİ TERMİNOLOJİ
1.

“epi” ön ekinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: C
2.

“eu” harfleri nasıl okunur?

Doğru Cevap: D
3.

Aşağıdakilerden hangisi lenf sisteminin görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: A
4.

Küçük dolaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: C
5.

Aşağıdakilerden hangisi nefes darlığını tanımlar?

Doğru Cevap: E
6.

Uyartıların; bir sinir hücresinden bir sinir hücresine ya da sinir hücresinden bir vücut hücresine geçmesini sağlayan bağlantılara ne ad verilir?

Doğru Cevap: D
7.

Kemiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: A
8.

Ekzositoz nedir?

Doğru Cevap: C
9.

Vücutta göğüs omurları kaç tanedir?

Doğru Cevap: E
10.

Hastanın reçetesindeki ilaçlar konusunda hekimin yaptığı kullanım talimatlarına uyma derecesine ne denir?

Doğru Cevap: A
11.

Aşağıdakilerden hangisi ilaçların vücutta emilim, dağılım, biyotransformasyon ve atılmasının kantitatif olarak incelenmesi ve kan düzeylerinin izlenmesi ile ilgilenir?

Doğru Cevap: C
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
TIBBİ TERMİNOLOJİ
12.

Aşağıdakilerden hangisi ilaçların kullanımı ile ilgili klinik verilerin toplanması, değerlendirilmesi, ilaç güvenliği, kullanım sırasında karşılaşılan sorunlar ve bunlarla ilgili araştırma ve değerlendirmelerin izlenmesi, önlem alınması ve duyurulması ile ilgilenir?

Doğru Cevap: B
13.

Reçetede ilaçların kullanımı ile ilgili talimatların verildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
14.

Kemik yapıların değerlendirilmesinde ilk tercih edilmesi gereken yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
15.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlı tomografide görüntü üzerinde yüksekdüşük atenüasyon gösteren oluşumları tanımlar?

Doğru Cevap: A
16.

Radyonüklidler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: D
17.

Aşağıdakilerden hangisi hastalıklardan ikincil korumayı ifade eder?

Doğru Cevap:E
18.

Türkiye’de hastalıkların uluslararası sınıflamasının (ICD) hangi versiyonu kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: E
19.

Hastalıkların uluslararası sınıflamasının (ICD- 10) temel çatısını kaç basamaklı hastalık kodları oluşturur?

Doğru Cevap: B
20.

Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı felsefesi ile bağdaşmaz?

Doğru Cevap: D
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.