2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
TIBBİ TERMİNOLOJİ
1.

Kadın üreme organlarına ilişkin hastalıkları inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Doğru Cevap: A
2.

Damarın belirli bir bölgesinin genişlemesine bağlı oluşan şişkinliğe ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
3.

Aşağıdakilerden hangisi tek ya da her iki göz yuvarlağının göz çukurundan dışarı fırlar gibi olmasını tanımlar?

Doğru Cevap: A
4.

Aşağıdaki organlardan hangisi kafatası ve omurga kemikleri tarafından korunmamaktadır?

Doğru Cevap: B
5.

Sinir hücrelerinde iletim aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaktadır?

Doğru Cevap: B
6.

Böbreklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: C
7.

Kasın sürekli olarak kasılma hali aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
8.

Aşağıdaki organlardan hangisi çizgili kasa benzer bir görüntüsü olduğu halde düz kas gibi çalışır?

Doğru Cevap: B
9.

Eklem çevresindeki dokularda oluşan iltihaba ne ad verilir?

Doğru Cevap: D
10.

Aşağıdakilerden hangisi ilaç biyotransformasyonunda rol oynamaz?

Doğru Cevap: A
11.

Oral yolla verilen bir ilacın dozunun, parenteral yolla verilen dozuna göre oldukça yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
TIBBİ TERMİNOLOJİ
12.

Aşağıdakilerden hangisi vaginaya uygulanmak için özel şekil verilerek hazırlanan supozituvar şeklindeki farmasötiktir?

Doğru Cevap: D
13.

Dış görünüşü farmasötik şekil olarak ilaç gibi olup, içinde etkin madde bulunmayan ve dolayısıyla farmakolojik etki göstermeyen farmasötik şekillere ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
14.

Manyetik rezonans görüntülemede sinyal kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
15.

Endovasküler girişimde aşağıdaki yollardan hangisi kullanılır?

Doğru Cevap: B
16.

Aşağıdakilerden hangisi girişimsel radyolojide kullanılan bir gereçtir?

Doğru Cevap: A
17.

Görüntüyü bozucu her türlü etkiyi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
18.

Pandemi nedir?

Doğru Cevap: E
19.

Nüfus planla masında pronatalist politikalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: D
20.

Nüfusu 5000 olan bir bölgede 1 yıl içinde bir hastalıkta görülen yeni ve eski olguların toplam sayısı 50’dir. Bu hastalığın bölgedeki prevelans hızı % kaçtır?

Doğru Cevap: C
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.