2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
TÜRK DİLİ - 1
1.

Aşağıdakilerden hangisi Eski Uygur Türklerinin farklı kültürlerden kendi dillerine yaptıkları çevirilerden biri değildir?

Doğru Cevap: D
2.

Günümüzde yaşayan diller arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dil aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransızca

Doğru Cevap: E
3.

Ünlem kuramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: C
4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarından “ünlü düşmesi” vardır?

Doğru Cevap: E
5.

“Onun mezarında, hayatının ilk ve son sevgilisinin mezarında, ilk ve son defa ağladı.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: B
6.

“Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Doğru Cevap: D
7.

Sözcükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: C
8.

Aşağıdakilerden hangisi deyimlerin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: A
9.

Aşağıdakilerden hangisi argonun özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: B
10.

Aşağıdakilerden hangisi bir atasözünün oluşup yaygınlaşması için gerekli koşullardan biri değildir?

Doğru Cevap: C
11.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ilişki sözlerini takip etmede en önemli kaynak konumundadır?

Doğru Cevap: E
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
TÜRK DİLİ - 1
12.

İlk Türk yazı dili ürünü olmasına karşın Orhon Yazıtları’nda kullanılan dilin işlekliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
13.

Uygur yazı dili döneminde Çince, Sanskritçe, Toharcadan etkilenen Türkçenin söz varlığının daha sonra Arapça ve Farsçadan etkilenmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
14.

Bir toplumun söz varlığından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Doğru Cevap: D
15.

“Türkçede ikili çokluk bulunmamasına karşın Osmanlı Türkçesi döneminde Arapçadan ikili çokluk biçimleri alıntılanmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnektir?

Doğru Cevap: A
16.

Aşağıdakilerin hangisinde ince söylenmesi gereken /a/ sesi vardır?

Doğru Cevap: C
17.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yer değiştirme olayı vardır?

Doğru Cevap: A
18.

Türk dilinin kaynaklarıyla bilinçli bir biçimde terim türetme yoluna giden ilk Türk toplumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
19.

Aşağıdakilerden hangisi bilim dili olma koşullarından biridir?

Doğru Cevap: E
20.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ilk hecesinde kapalı e /ė/ sesi yoktur?

Doğru Cevap: B
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.