2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
TÜRK DİLİ - 1
1.

Resmî dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: A
2.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dilleri belirleyen kuruluşun kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
3.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi dilin “Dil toplumsal ve ulusal bir kurumdur.” olma özelliğiyle ilişkilidir?

Doğru Cevap: D
4.

Ünlem kuramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap:A
5.

Aşağıdakilerden hangisi Eski Uygur Türklerinin farklı kültürlerden kendi dillerine yaptıkları çevirilerden biri değildir?

Doğru Cevap: D
6.

Uygur Türklerinin ulusal birliğinin bozulması sonucunda güneye doğru hareket etmelerini konu edinen destan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
7.

Yeni Lisan hareketini başlatan şahsiyetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: B
8.

Aşağıdakilerin hangisinde yapılacak bir değişiklik sözcükte veya söz diziminde anlamı değiştirmez?

Doğru Cevap: E
9.

Zamirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: E
10.

“Birisi sezecek olsa kim bilir ne dedikodular çıkarılırdı.” cümlesinde “birisi” sözcüğünün türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
11.

“İmge” sözcüğünün üretilme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
TÜRK DİLİ - 1
12.

İkilemelerde az heceli sözcük genellikle önce, çok heceli ise sonra gelir. Buna göre aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: C
13.

“Deyimler yargı bildirmezler.” ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi deyim olamaz?

Doğru Cevap: D
14.

Aşağıdakilerden hangisi “aile” konulu bir atasözüdür?

Doğru Cevap: C
15.

Aşağıdakilerden hangisi “yiğitlik” konulu atasözlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: B
16.

Aşağıdakilerden hangisi argonun özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap:E
17.

Türkçede kullanılan ilişki sözlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
18.

İlk Türk yazı dili ürünü olmasına karşın Orhon Yazıtları’nda kullanılan dilin işlekliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
19.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

Doğru Cevap: C
20.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hatalı yumuşatma vardır?

Doğru Cevap: C
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.