2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
TÜRK DİLİ - 1
1.

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: E
2.

İlk Türkçe döneminde aileden ilk ayrılan üye aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
3.

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan başlıca öğelerden biri değildir?

Doğru Cevap: B
4.

Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişmelerin nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap:A
5.

Osmanlı Devleti içerisinde Latin harflerini kullanan ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
6.

Türkçe ve millî edebiyat akımının güçlenmesine büyük katkı sağlayan “Yeni Mecmua” adlı derginin çıkarılmasına öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
7.

Asıl işlevi konuşmada anlamın ve uyumun daha açık hâle getirilmesi ve yüksek bilgi içeren içeriğin veya düşük olasılığın ifade edilmesidir.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: B
8.

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: A
9.

Biçimbirim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: E
10.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ağırbaşlılık” kavramına bir örnektir?

Doğru Cevap: C
11.

Bir dilin söz varlığında kişilerarası iletişimde alışkanlık hâlinde kullanılan, dilin toplumsal kullanımına göre farklılık gösterebilen ve ait olduğu toplumun kültürel yapısını, dünya görüşünü ve kişilerin birbirlerine karşı tavırlarını sergileyen terimlerdir.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: C
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
TÜRK DİLİ - 1
12.

Türkçenin yapı bakımından dâhil olduğu dil grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
13.

Türk dilinin dünya dillerine etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: B
14.

Aşağıdakilerin hangisi Orhon Yazıtları’na etkisi olan dillerden biri değildir?

Doğru Cevap: D
15.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Arapça veya Farsça değildir?

Doğru Cevap: C
16.

Türkçeden en çok sözcük alan dil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
17.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin sorunlarından biri değildir?

Doğru Cevap: D
18.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?

Doğru Cevap: D
19.

Bilimi oluşturan verilerin ve bilgilerin sözlü, yazılı, görsel, işitsel ve deneysel olarak işlenmesini, üretilmesini, geliştirilmesini, aktarılmasını sürekli bir biçimde sağlayan dillerdir.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: A
20.

Türkçenin okullarda zorunlu ders haline getirilmesinin gerçekleştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.