Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 2.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti

Admin
Ekim 7, 2017

Yenilik: Birey veya grup bağlamında ortaya çıkan yeni bir fikir ürün veya uygulamadır.

Majaro Yenilik sürecini 4 evreye ayırmış:
1 Fikir Üretme (fikir geliştirme)
2 – izleme ( işletme amaçlarına uygunluk kontrol etme
3 – uygunluk ( ticari ve teknik uygunluk kontrol etme
4- uygulama ( ticarileştirme

Tidd Yenilik çevre ve performans etkileşimi:
1 –işletme performansı (büyüme,Pazar payı)
2- çevresel durumlar ( belirsizlik, karmaşıklık)
3- yeniliğin türü ve derecesi (süreç yeniliği örgütsel yenilik)
4 –işletme tasarımı (yapı-süreç)

Yeniliğin Özellikleri:

Göreli Avantaj: yeniliğin sağlayacağı faydanın sistemden sisteme farklılık göstermesi

Uygunluk: bireylerin ve sistemlerin yeniliği kabul etme ve kullanma derecesini gösterir

karmaşıklık: ortaya çıkan bir yeniliğin kullanılmasındaki ve algılanmasındaki güçlük derecesi

Denenebilirlik: bir yeniliğin deneysel ve bilimsel temellere dayandırabilme derecesi

Gözlenebilirlik: Yeniliğin sonuçlarının başkaları tarafından gözlenebilirliği derecesi

Yenilik Türleri: Ürün-süreç-örgütsel-yönetim-üretim-ticari/pazarlama ve hizmet yeniliği türleri

Yenilik yönetimi: Bir yeniliğin işletme içerisinde oluşma fikrinden piyasaya sürülme aşamasına kadar olan süreci kapsayan faaliyetlerin, uygulamaların ve kullanılan tekniklerin bir bütünü.

Sattler 4 Faktörün yenilik yönetimi :
1- Stratejik Faktörler
2- Örgütsel faktörler
3- Kültürel faktörler
4- Çevresel faktörler.

Dışsal Çıktılar:
1- Rekabet
2- Kar
3- Büyüme
4- Çeşitleme
5- Girdi maliyetleri

 

 

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
12 - 13 Ocak 2019

Üye OlŞifremi Unuttum

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlar... Devamı

Açıköğretim ara sınav (vize) ve dönem sonu yani final sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri 7 Ekim günü sona ermiştir. Güz... Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında bir yükseköğretim programından mezunsanız ya da Atatürk İlkeleri ve İnkılap ... Devamı

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi’nde önlisans (2 Yıllık) ve lisans (4 Yıllık) bölümlerinde kullanılan harf notları ve anlamları, ... Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin girdikleri sınavların sonuçlarının 20 gün içerisinde açıklandığını biliyoruz. Aynı zamanda,... Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, misyon ve vizyonuna tam anlamıyla sadık kalıp, öğrencilerini hiçbir durumda mağdur etmemek amacıyla büyük... Devamı