Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 5. Ünite Ders Notları ve Ünite Özeti

Admin
Ekim 8, 2017

Sanal: gerçekte mevcut olmayıp insan zihninde tasarlanan demektir.

Sanal organizasyon: sanal bellek kavramından hareketle kullanılmaya başlanmıştır.

Yeni organizasyon yapısı literatüre “virtual organization” olarak girmiş ve Türkçeye sanal organizasyon olarak çevrilmiştir.

Sanal organizasyonları geleneksel organizasyonlardan daha güçlü kılan: esneklik-uyum-verimlilik

Şebeke organizasyonları geleneksel organizasyonlardan daha zayıf kılan yönleri: iletişim-güven-örgüt kültürü.

Şebeke Organizasyonlarında;
Etkinlik: 
amaca ulaşma derecesini, Verimlilik ise amaca en az girdiyle ulaşmayı ifade eder.

İşletmeler etkinliği ve verimliliği sağlayabilmek için maliyetleri düşürüp kaliteyi arttırma çalışmalarının yanı sıra ürün geliştirme, imalat, teslimat, dağıtım ve satış sonrası hizmet gibi tüm işletme faaliyetleri alanlarında adete zamanla yarışır hale gelmiştir.

Uzun vadeli bir iş birliği sistemi olan şebeke organizasonları: artan rekabet-müşteri odaklı-esneklik- hız sağlamak.

Şebeke organizasyonları: bir mal veya hizmet üretmek için iki ya da daha fazla işletmenin aralarında işbölümüne giderek uzun süreli işbirliğine yönelmelerinden oluşan organizasyon yapısıdır.


Şebeke Organizasyonlar: 
dinamik-dengeli-dahili

Tipik bir şebeke organizasyonu:
1- satın alma işletmesi
2- pazarlama işletmesi
3- üretim
4- muhasebe ve finans işletmesi.

1:Dahili Şebeke Organizasyonu: bir işletme bünyesindeki temel faaliyetler farklı işletmelerin konusu olmakta,ancak kaynakların tamamı yine aynı işletme bünyesinde kalmaktadır. Organizatörlük(brokerlik) –satınalma-üretim-pazarlama- dizayn bazı holdinglerde rasatlanır.

2:Dengeli şebeke organizayonu: belirli bir oranda dış kaynaklardan yararlanılır. Dahili organizasyondan farkı belirli bir mal veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynakların birbirinden tamamem bağımsız olan işletmelerin bünyesinden oluşur.. otomobil sektöründe rastlanır.

3:Dinamik Şebeke Organizasyonu: ana işletme posizyonunda bir işletme yoktur. Daha serbest hareket edebilme özgürlüğüne sahiptirler. Broker-dizayn-üretici-pazarlama-satıcı ( joint venture örnektir).

Şebeke Organizasyonların güçlü yönleri:
1-esneklik uyum
2 –verimlilik
3 – düşük maiyet yüksek kalite
4 –müşteri tatmini
5-ileri teknolojileri kullanabilme ve yenilik yapabilme
6 –fırsatları değerlendirme.

Şebeke Organizasyonlarının Zayıf yönleri:
1-etkin iletişim ve koordinasyon sağlama zorluğu
2 –güven sağlama zorluğu
3- yenilikçi ve teknoloji liderliğini kaybetme riski
4- güçlü bir örgüt kültürü oluşturma zorluğu
5 –hız ve maliyetlere olumsuz etki edebilecek durumlarla karşılaşabilme.

Statejik Ortaklıkların başlıca kuruluş nedenleri:
1-örgütsel nedenler
2 –ekonomik
3-stratejik
4 –politik nedenler

Stratejik Ortaklık Türleri:
1- lisan anlaşmaları
2- satış yetkisi verme veya acentalık
3- dış kaynaklardan yararlanma
4- üretim imtiyazı
5- endüstriyel konsorsiyum
6- ortak girişim
7- satın alma
8- birleşme

Stratejik ortaklıkların Yararları:
1- ekonomik ölçeği
2- teknoloji geliştirme
3- riski azaltma
4- rebaketi şekillendirme
5- yeni Pazar fırsatları
6- yeni korumacılık.

Statejik Ortaklıkların Sakıncaları:
1- yararlarda dengesizlik
2- yükümlülüklerde dengesizlik
3- sözleşme yapma zorluğu
4- ortaklar arasında çatışma
5- iletişim problemleri
6- misillemeler ve hükümet tepkisi.

 

 

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
12 - 13 Ocak 2019

Üye OlŞifremi Unuttum

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlar... Devamı

Açıköğretim ara sınav (vize) ve dönem sonu yani final sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri 7 Ekim günü sona ermiştir. Güz... Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında bir yükseköğretim programından mezunsanız ya da Atatürk İlkeleri ve İnkılap ... Devamı

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi’nde önlisans (2 Yıllık) ve lisans (4 Yıllık) bölümlerinde kullanılan harf notları ve anlamları, ... Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin girdikleri sınavların sonuçlarının 20 gün içerisinde açıklandığını biliyoruz. Aynı zamanda,... Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, misyon ve vizyonuna tam anlamıyla sadık kalıp, öğrencilerini hiçbir durumda mağdur etmemek amacıyla büyük... Devamı